STRONA GŁÓWNA
 GCI w Warm.-Maz.
 Informacje o GCI
 Ważne adresy
 Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach
 Dostępne kursy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Iłowo-Osada
  ul. Staszica 1  , tel.fax: (0...23) 654 11 63
  e-mail: gciilowo@wp.pl      lub   gciilowo@op.pl
  dodatkowa  strona  www: http://gci.info.pl/ilowo_osada/

  Gminne Centrum Informacji powstało staraniem władz gminnych i przy dofinansowaniu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".

  Gminne Centrum Informacji w Iłowie-Osadzie świadczy usługi od 2005r. przez 5 dni w tygodniu poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI
  można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu
     motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych
     dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  miejsce na zdjęcie itp

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Iłowo-Osada, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE