STRONA GŁÓWNA
 GCI w Warm.-Maz.
 Informacje o GCI
 Ważne adresy
 Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach
 Dostępne kursy
 • Dostępne kursy

  Wykaz pakietów edukacyjnych

  1. Język polski
  2. Matematyka
  3. Historia
  4. Chemia
  5. Fizyka
  6. Geografia
  7. Biologia
  8. Język obcy I
  9. Język obcy II
  10. Opiekun osób starszych
  11. Podstawy technik komputerowych
  12. Użytkowanie komputerów
  13. Przetwarzanie tekstów
  14. Arkusze kalkulacyjne
  15. Bazy danych
  16. Grafika menadżerska i prezentacyjna
  17. Usługi w sieciach informatycznych
  18. Opiekunka dziecięca domowa
  19. Administracja systemami komputerowymi
  20. Agent ubezpieczeniowy
  21. Asystent bankowości
  22. Broker ubezpieczeniowy
  23. Grafik komputerowy
  24. Handlowiec
  25. Księgowość
  26. Organizator agrobiznesu
  27. Pracownik administracyjny
  28. BHP
  29. Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
  30. Ocena pracownika (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
  31. Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
  32. System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
  33. Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
  34. Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
  35. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  36. Ochrona danych osobowych
  37. Prawo zamówień publicznych
  38. Edukacja zdalna – szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended learning
  39. Przedstawiciel handlowy
  40. Sprzedawca
  41. Telemarketer
  42. Zarządzanie projektami
  43. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
  44. Zawody przyszłości – nowe formy zatrudnienia
  45. Jak zdobyć i utrzymać pracę
  46. Kariera – decyduję, planuję, działam
  47. Zostań e-pr@cownikiem
  48. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja
  49. Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu
  50. A może samozatrudnienie?